At meditere udvikler vores intuition og hjælper i processen med at bryde med gamle mønstre, neutralisere tankerne, øge vores bevidsthed samt nærvær, således at vi kan eksistere med en følelse af større velvære, indre fred, stabilitet og ro.

Når vi begynder at mestre dette, vil det kunne give os evnen til at centrere vores energi, så den bruges så effektivt som muligt.

Meditation i Kundalini Yoga indeholder konkrete og praktiske værktøjer som omhyggeligt og præcist understøtter sindet og guider kroppen. Det kan ved brug af Pranayama (åndedræt), mantra (lyd), mudra (hånd stillinger) og visualiseringer..

Rækkevidden og variation i meditationsteknikkerne i Kundalini Yoga er virkelig ekstraordinært. Yogi Bhajan videregav hundredvis af meditationer skræddersyet til specifikke formål.

Der er meditationer der reducerer stress, der arbejder på afhængighed, der øger vitalitet og balancerer vores chakraer (nervebundter), blot for at nævne nogle få.

Ordet Kriya betyder handling eller aktion. Det er en handling der fører til helheden, ligesom et frø bliver til en blomst, en tanke til virkelighed, et ønske til en forpligtelse. I yogaen er det handlinger, i form af fysiske øvelser der leder os videre til meditationen.

I Kundalini Yoga er en Kriya en præcis kombination af statiske eller dynamiske stillinger, vejrtrækning og lyd der arbejder målrettet mod et specifikt resultat. Et komplet system, der er med til at skabe fysiske og mentale forandringer, som påvirker og afbalancerer krop, sind og sjæl samtidigt.

Der er mange forskellige temaer knyttet til disse Kriya sæt. Der er Kriyaer der stimulerer leveren, der balancer kirtelsystemet, der stimulerer hypofysen, der øger fleksibiliteten i rygsøjlen og mange flere. Hver Kriya har sin specifikke effekt, men alle sammen arbejder på flere niveauer i dit væsen.

Evnen til at slappe af og give slip på kroppen og tankerne, er essentielt for vores velbefindende. Det kan for mange være en kunst at slappe af uden brug af stimulanser såsom tv eller alkolhol.

Det parasympatiske nervesystem, der sørger for at reparere celler, genopbygge immunforsvar og rydde ud i affaldsstoffer og stress-hormoner, bliver aktiveret når du laver afspænding jævnligt.

Afspænding er en vigtig del af at håndtere smerter og at sænke smerteniveauet, da det både hjælper mod muskelspændingerne, dæmper kroppens stress-reaktion og kan hjælpe dig med at få dén søvn, du har brug for.

Derudover kan det hjælpe dig med at håndtere følelser og til at give slip.

Kundalini Yoga skaber forandringer i kroppen og afspændingen er yderst vigtigt, således at disse forandringer kan implementeres.

Traditionelt blev Kundalini givet videre fra mester til elev, og var forbeholdt de særligt udvalgte. Man skulle mestre den traditionelle Hatha Yoga, før man gradvist fik Kundalini Yogaen åbenbaret af sin mester.

Yogi Bhajan brød med denne tradition og bragte Kundalini Yoga til vesten i 1960’erne, hvor han gjorde den tilgængelig for almindelige mennesker, da han blev klar over, at en ny tid, var ved at opstå, og at verden havde brug for et redskab til at blive bevidste, hele mennesker.

Yogi Bhajan gjorde Kundalini Yoga kendt i vesten og tilpassede øvelserne til almindelige mennesker. Han satte sig for at oplære så mange yogalærere som muligt, som skulle udbrede Kundalini Yogaen over hele vesten. Han fik hurtigt mange elever, og uddannede yogalærere inden for alle grene af yogaen lige fra energi rigtig kost til meditation og yoga.

Yogi Bhajan, ph.d. underviste fra 1969 til 2004 over hele verden. Han blev født i 1929 og mestrede Kundalini Yoga og Meditation i en alder af 16 år. Han blev senere Mahan Tantric (mester i hvid tantrisk yoga).

Han tog sin kandidatgrad i økonomi (1952) og sin doktorgrad i kommunikationspsykologi (1980).

Han er forfatter til mere end 30 bøger, og hans lære findes i mere end 200 andre bøger, videoer og DVD’er. De er et skatkammer af visdom og inspiration. Hans lærdomme var præcise og praktiske og alsidige, og appellerer til alle, uanset tro, race, land, kaste, eller profession.

Yogi Bhajan fik den unikke ministerielle stilling Siri Singh Sahib af Sikh Dharma på den vestlige halvkugle. Han inspirerede både sikher og ikke-sikher at leve til de højeste standarder for spiritualitet, engagement og medfølelse.

Han var modtager af mange priser og proklamationer for sit arbejde for at fremme fred, interreligiøs samarbejde, bevidste virksomheder og sund livsstil.

Han er stifter af organisationen 3HO (Happy, Health, Holy) i USA i 1969. 3HO er et globalt fællesskab, der fremmer sund, bevidst livsstil i lande over hele verden. 3HO lever videre og vokser med den samme ånd som han gav det. Alt hvad han delte, selv den mest esoteriske lære, var at fremme det simple mål om at opnå lykke og åndelig tilfredsstillelse, således at hver enkelt af os kunne leve et liv i topkvalitet. Han var en visionær lærer, en inspiration og en leder for millioner af menneske, og han etablerede en arv, der fortsætter med at tjene menneskeheden.

“MAN” kan frit oversættes til hjerte + sind, “TRA” – til at vibrere, heale, beskytte. Mantra er at skabe en healende vibration så vi kan smelte sindet ind i hjertet.

Et mantra er ord, sætninger eller en række af ord/sætninger, der er opbygget på sådan en måde, at ordenes rytme og lydkombinationer frembringer bestemte vibrationer og følelser.

Vibrationerne påvirker centre i hjernen, der især er relateret til vores underbevidsthed. Den moderne videnskab kan faktisk måle påvirkningen. Vi ændrer vores bevidsthed ved at ændre den kemiske sammensætning af væskerne i hjernen. Her igennem får vi tilgang til en dybere kontakt med vores inderste essens, vores højere selv, vores sjæl.

Mantra er en videnskab, der omhandler lyd og vibration.

Der er 84 energi punkter på den menneskelige munds øvre gane. Man kan føle den øverste gane med tungen og opleve sine forskellige overflader. Når vi chanter forskellige mantra, stimulerer tungen disse energi punkter, og de sender signaler til bla. hypotalamus, (Hypothalamus er ansvarlig for kropstemperatur, sult, stemninger og frigivelse af hormoner fra andre kirtler, og styrer også tørst, søvn og sex.) der igen gør pinealkirtlen mere aktiv og vibrerende. (Pinealkirtlen producerer serotonin som stammer fra melatonin, der påvirker søvn) Når pinealen vibrerer mere aktivt, skaber den en påvirkning i hypofysen. Når denne påvirkning sker i hypofysen, påvirkes hele kirtelsystemet. Derved bliver hjernens kemiske sammensætning ændret.

Når vi chanter et mantra, vælger vi at påberåbe den positive kraft, der er indeholdt i de pågældende stavelser. Uanset om det drejer sig om et mantra for velstand, ro i sindet, øget intuition eller nogen af de mange andre mulige fordele der er forbundet med mantraer, så kan vi meget simpelt ved at chante dem, sætter en vibration i bevægelse, der får virkning. Det betyder faktisk ikke så meget, om vi forstår lydens betydning eller ej.

Ord er som boomerangs, alle vibrationer vi sender ud, komme tilbage til os før eller senere.

Vi får hvad vi vibrerer.

Kundalini Yoga tuner vi altid ind med “ONG NAMO GURU DEV NAMO” Vi ærer hermed læreren i os selv og de lærere der har været før os. Mantraet forbereder os på undervisningen og åbner for vores indre visdom. Man kalder det “The Golden Chain of Teachers”.

Vi anerkender den indre visdom vi hver især besidder og anderkender, at ingen undervisning var mulig uden både elev og lærer. 

Kundalini Yoga timen slutter med at vi synger “MAY THE LONG TIME SUNSHINE”  sangen eller siger fremsiger den som en bøn og med at sige et langt SAT, samt et kort NAM.

Sat Nam er en af de grundlæggende mantraer i Kundalini Yoga. “Sat” betyder Sandhed, “Nam betyder Identitet. Når du siger Sat Nam anderkender du, at vi er alle en del af en større helhed og at øge sandheden overfor dig selv. Sat Nam betyder “jeg bøjer mig for sandheden i mig selv”.

OBS: Det kræver ingen forudsætning ift at chante, synge eller udtale ordene. Du kan lytte og blot være tilstede imens læreren guider dig med både at Tune ind og ud. Du kan chante med efterhånden, som du føler dig fortrolig med ordene og har lyst til det.

Pranayama /Åndedrættet er livsenergien selv.

At trække vejret holder os i live, men det er ikke blot luften vi indånder, der gør os levende. Det er den livsenergi vi indtager, der gør os levende. I Kundalini Yoga kalder vi den livsenergi vi optager for Prana. Ayama kan oversættes til kontrol. Med en bevidst vejrtrækning beroliger du sindet og øger din bevidsthed til at mestre alle aspekter af dit liv. Man siger at den der kontrollerer vejrtrækningen, kontrollerer sit liv.

I Kundalini Yoga arbejdes der med mange forskellige former for vejrtræknings teknikker. Disse kan indgå både i en Kriya eller som en selvstændig øvelse. Begge er med til at øge bevidstheden, om måden du trækker vejret på.

BEVIDST ÅNDEDRÆT

-Fremmer din sundhed og vitalitet

-Skaber dybere kontakt til dine følelser og kreativitet

-Støtter dig til at navigere og kontrollere dit humør

-Udvikler din evne til dybere concentration

-Øger følelsen af forbundethed med dig selv og andre

White Tantric Yoga er en gruppemeditationpraksis, der arbejder på at rense de dybeste hjørner af vores underbevisthed. Det er et hel dags arrangement, som består af 6 til 8 meditationer af 31 eller 62 minutters varighed. Man er typisk flere hundrede mennesker samlet til White Tantra. Meditationerne udføres med en partner, altså to og to og man behøver ikke nødvendigvis at kende sin partner. Denne praksis skaber en meget stærk energi der er med til at forvandle vores underbevidsthed og hele vores kerne. Dog er oplevelsen meget personlig så man skal ikke forvente et bestemt resultat. Hvad er godt at have med:
  • Skind/tæppe/måtte
  • Meditationspude eller klods
  • En flaske med vand eller te – Hvidt tøj og hovedbeklædning er obligatorisk
Læs “CODE OF EXCELLENCE”

At meditere udvikler vores intuition og hjælper i processen med at bryde med gamle mønstre, neutralisere tankerne, øge vores bevidsthed samt nærvær, således at vi kan eksistere med en følelse af større velvære, indre fred, stabilitet og ro.

Når vi begynder at mestre dette, vil det kunne give os evnen til at centrere vores energi, så den bruges så effektivt som muligt.

Meditation i Kundalini Yoga indeholder konkrete og praktiske værktøjer som omhyggeligt og præcist understøtter sindet og guider kroppen. Det kan ved brug af Pranayama (åndedræt), mantra (lyd), mudra (hånd stillinger) og visualiseringer..

Rækkevidden og variation i meditationsteknikkerne i Kundalini Yoga er virkelig ekstraordinært. Yogi Bhajan videregav hundredvis af meditationer skræddersyet til specifikke formål.

Der er meditationer der reducerer stress, der arbejder på afhængighed, der øger vitalitet og balancerer vores chakraer (nervebundter), blot for at nævne nogle få.

Ordet Kriya betyder handling eller aktion. Det er en handling der fører til helheden, ligesom et frø bliver til en blomst, en tanke til virkelighed, et ønske til en forpligtelse. I yogaen er det handlinger, i form af fysiske øvelser der leder os videre til meditationen.

I Kundalini Yoga er en Kriya en præcis kombination af statiske eller dynamiske stillinger, vejrtrækning og lyd der arbejder målrettet mod et specifikt resultat. Et komplet system, der er med til at skabe fysiske og mentale forandringer, som påvirker og afbalancerer krop, sind og sjæl samtidigt.

Der er mange forskellige temaer knyttet til disse Kriya sæt. Der er Kriyaer der stimulerer leveren, der balancer kirtelsystemet, der stimulerer hypofysen, der øger fleksibiliteten i rygsøjlen og mange flere. Hver Kriya har sin specifikke effekt, men alle sammen arbejder på flere niveauer i dit væsen.

Evnen til at slappe af og give slip på kroppen og tankerne, er essentielt for vores velbefindende. Det kan for mange være en kunst at slappe af uden brug af stimulanser såsom tv eller alkolhol.

Det parasympatiske nervesystem, der sørger for at reparere celler, genopbygge immunforsvar og rydde ud i affaldsstoffer og stress-hormoner, bliver aktiveret når du laver afspænding jævnligt.

Afspænding er en vigtig del af at håndtere smerter og at sænke smerteniveauet, da det både hjælper mod muskelspændingerne, dæmper kroppens stress-reaktion og kan hjælpe dig med at få dén søvn, du har brug for.

Derudover kan det hjælpe dig med at håndtere følelser og til at give slip.

Kundalini Yoga skaber forandringer i kroppen og afspændingen er yderst vigtigt, således at disse forandringer kan implementeres.

Traditionelt blev Kundalini givet videre fra mester til elev, og var forbeholdt de særligt udvalgte. Man skulle mestre den traditionelle Hatha Yoga, før man gradvist fik Kundalini Yogaen åbenbaret af sin mester.

Yogi Bhajan brød med denne tradition og bragte Kundalini Yoga til vesten i 1960’erne, hvor han gjorde den tilgængelig for almindelige mennesker, da han blev klar over, at en ny tid, var ved at opstå, og at verden havde brug for et redskab til at blive bevidste, hele mennesker.

Yogi Bhajan gjorde Kundalini Yoga kendt i vesten og tilpassede øvelserne til almindelige mennesker. Han satte sig for at oplære så mange yogalærere som muligt, som skulle udbrede Kundalini Yogaen over hele vesten. Han fik hurtigt mange elever, og uddannede yogalærere inden for alle grene af yogaen lige fra energi rigtig kost til meditation og yoga.

Yogi Bhajan, ph.d. underviste fra 1969 til 2004 over hele verden. Han blev født i 1929 og mestrede Kundalini Yoga og Meditation i en alder af 16 år. Han blev senere Mahan Tantric (mester i hvid tantrisk yoga).

Han tog sin kandidatgrad i økonomi (1952) og sin doktorgrad i kommunikationspsykologi (1980).

Han er forfatter til mere end 30 bøger, og hans lære findes i mere end 200 andre bøger, videoer og DVD’er. De er et skatkammer af visdom og inspiration. Hans lærdomme var præcise og praktiske og alsidige, og appellerer til alle, uanset tro, race, land, kaste, eller profession.

Yogi Bhajan fik den unikke ministerielle stilling Siri Singh Sahib af Sikh Dharma på den vestlige halvkugle. Han inspirerede både sikher og ikke-sikher at leve til de højeste standarder for spiritualitet, engagement og medfølelse.

Han var modtager af mange priser og proklamationer for sit arbejde for at fremme fred, interreligiøs samarbejde, bevidste virksomheder og sund livsstil.

Han er stifter af organisationen 3HO (Happy, Health, Holy) i USA i 1969. 3HO er et globalt fællesskab, der fremmer sund, bevidst livsstil i lande over hele verden. 3HO lever videre og vokser med den samme ånd som han gav det. Alt hvad han delte, selv den mest esoteriske lære, var at fremme det simple mål om at opnå lykke og åndelig tilfredsstillelse, således at hver enkelt af os kunne leve et liv i topkvalitet. Han var en visionær lærer, en inspiration og en leder for millioner af menneske, og han etablerede en arv, der fortsætter med at tjene menneskeheden.

“MAN” kan frit oversættes til hjerte + sind, “TRA” – til at vibrere, heale, beskytte. Mantra er at skabe en healende vibration så vi kan smelte sindet ind i hjertet.

Et mantra er ord, sætninger eller en række af ord/sætninger, der er opbygget på sådan en måde, at ordenes rytme og lydkombinationer frembringer bestemte vibrationer og følelser.

Vibrationerne påvirker centre i hjernen, der især er relateret til vores underbevidsthed. Den moderne videnskab kan faktisk måle påvirkningen. Vi ændrer vores bevidsthed ved at ændre den kemiske sammensætning af væskerne i hjernen. Her igennem får vi tilgang til en dybere kontakt med vores inderste essens, vores højere selv, vores sjæl.

Mantra er en videnskab, der omhandler lyd og vibration.

Der er 84 energi punkter på den menneskelige munds øvre gane. Man kan føle den øverste gane med tungen og opleve sine forskellige overflader. Når vi chanter forskellige mantra, stimulerer tungen disse energi punkter, og de sender signaler til bla. hypotalamus, (Hypothalamus er ansvarlig for kropstemperatur, sult, stemninger og frigivelse af hormoner fra andre kirtler, og styrer også tørst, søvn og sex.) der igen gør pinealkirtlen mere aktiv og vibrerende. (Pinealkirtlen producerer serotonin som stammer fra melatonin, der påvirker søvn) Når pinealen vibrerer mere aktivt, skaber den en påvirkning i hypofysen. Når denne påvirkning sker i hypofysen, påvirkes hele kirtelsystemet. Derved bliver hjernens kemiske sammensætning ændret.

Når vi chanter et mantra, vælger vi at påberåbe den positive kraft, der er indeholdt i de pågældende stavelser. Uanset om det drejer sig om et mantra for velstand, ro i sindet, øget intuition eller nogen af de mange andre mulige fordele der er forbundet med mantraer, så kan vi meget simpelt ved at chante dem, sætter en vibration i bevægelse, der får virkning. Det betyder faktisk ikke så meget, om vi forstår lydens betydning eller ej.

Ord er som boomerangs, alle vibrationer vi sender ud, komme tilbage til os før eller senere.

Vi får hvad vi vibrerer.

Kundalini Yoga tuner vi altid ind med “ONG NAMO GURU DEV NAMO” Vi ærer hermed læreren i os selv og de lærere der har været før os. Mantraet forbereder os på undervisningen og åbner for vores indre visdom. Man kalder det “The Golden Chain of Teachers”.

Vi anerkender den indre visdom vi hver især besidder og anderkender, at ingen undervisning var mulig uden både elev og lærer. 

Kundalini Yoga timen slutter med at vi synger “MAY THE LONG TIME SUNSHINE”  sangen eller siger fremsiger den som en bøn og med at sige et langt SAT, samt et kort NAM.

Sat Nam er en af de grundlæggende mantraer i Kundalini Yoga. “Sat” betyder Sandhed, “Nam betyder Identitet. Når du siger Sat Nam anderkender du, at vi er alle en del af en større helhed og at øge sandheden overfor dig selv. Sat Nam betyder “jeg bøjer mig for sandheden i mig selv”.

OBS: Det kræver ingen forudsætning ift at chante, synge eller udtale ordene. Du kan lytte og blot være tilstede imens læreren guider dig med både at Tune ind og ud. Du kan chante med efterhånden, som du føler dig fortrolig med ordene og har lyst til det.

Pranayama /Åndedrættet er livsenergien selv.

At trække vejret holder os i live, men det er ikke blot luften vi indånder, der gør os levende. Det er den livsenergi vi indtager, der gør os levende. I Kundalini Yoga kalder vi den livsenergi vi optager for Prana. Ayama kan oversættes til kontrol. Med en bevidst vejrtrækning beroliger du sindet og øger din bevidsthed til at mestre alle aspekter af dit liv. Man siger at den der kontrollerer vejrtrækningen, kontrollerer sit liv.

I Kundalini Yoga arbejdes der med mange forskellige former for vejrtræknings teknikker. Disse kan indgå både i en Kriya eller som en selvstændig øvelse. Begge er med til at øge bevidstheden, om måden du trækker vejret på.

BEVIDST ÅNDEDRÆT

-Fremmer din sundhed og vitalitet

-Skaber dybere kontakt til dine følelser og kreativitet

-Støtter dig til at navigere og kontrollere dit humør

-Udvikler din evne til dybere concentration

-Øger følelsen af forbundethed med dig selv og andre

White Tantric Yoga er en gruppemeditationpraksis, der arbejder på at rense de dybeste hjørner af vores underbevisthed. Det er et hel dags arrangement, som består af 6 til 8 meditationer af 31 eller 62 minutters varighed. Man er typisk flere hundrede mennesker samlet til White Tantra. Meditationerne udføres med en partner, altså to og to og man behøver ikke nødvendigvis at kende sin partner. Denne praksis skaber en meget stærk energi der er med til at forvandle vores underbevidsthed og hele vores kerne. Dog er oplevelsen meget personlig så man skal ikke forvente et bestemt resultat. Hvad er godt at have med:
  • Skind/tæppe/måtte
  • Meditationspude eller klods
  • En flaske med vand eller te – Hvidt tøj og hovedbeklædning er obligatorisk
Læs “CODE OF EXCELLENCE”