Etiske standarder er en uadskillelig del af et sikkert og sundt miljø for undervisning.

Der eksisterer i KY både retningslinjer for elever som for lærere.

I foreningen anbefaler vi både lærere og elever at opretholde denne kodeks for integritet – for at sikre alles velvære. En vigtig del af de etiske retningslinjer er forholdet mellem lærer og elev.

En af grundene til at sådan et forhold må forblive professionelt er, at man som elev åbner sig op for vejledning og derved bliver mere sårbar. En anden grund er, at man som lærer let bliver en autoritetsfigur, og det kan udløse forskellige reaktioner fra elever, såvel kærlige som negative.

Vi er alle sammen mennesker. Men for at yogatimerne skal være trygge og behagelige for alle partner, må lærer-elev forholdet forblive respektfuldt og professionelt.

Uacceptabel opførsel er ofte relateret til magtmisbrug og kan føre til traumer for en person, der oplever det. Det er yderst vigtigt, at yoga praktiseres i et sikkert og pålideligt miljø, hvor deltagernes integritet overvåges nøje.

Ni retningslinjer for yogadeltagere til en sikker, sund og behagelig yoga oplevelse:

Ni retningslinjer for yogadeltagere til en sikker, sund og behagelig yoga oplevelse:

1) At have et sikkert, rent og indbydende klassemiljø. (To have a safe, clean and welcoming class environment.)

2) At blive behandlet med venlighed, respekt og ærlighed. (To be treated with kindness, respect and honesty.)

3) At blive behandlet på lige fod med andre studerende, uden forskelsbehandling. (To be treated equally with other students, without discrimination.)

4) Frit at vælge hvor, og med hvem, du vil studere Kundalini Yoga. (To freely choose where, and with whom, you study Kundalini Yoga.)

5) At udøve Kundalini Yoga og meditation på en måde som er komfortabel for dig i forhold til din kapacitet, hvor du har fokus på din egenomsorg og samtidig har respekt for andres behov. (To practice Kundalini Yoga and Meditation at your level of comfort, capacity and self-care while respecting the needs of others.)

6) At lærer-elev forholdet er professionelt, respektfuldt og yndefuldt. (To have a Student-Teacher relationship that is professional, respectful and graceful.)

7) At udøve Kundalini Yoga uden personligt, seksuelt, økonomisk eller politisk pres fra din lærer. (To practice Kundalini Yoga free of personal, sexual, financial or political pressure from your Teacher.)

8) At du respektfuldt rejser dine spørgsmål, ytrer bekymringer eller indsiger klager — åbent eller anonymt— og modtager et ærligt svar, som er rimeligt overvejet, uden frygt for at latteliggørelse eller gengældelse. (To respectfully ask questions or raise issues of concern or complaint, openly or anonymously, and receive honest answers and fair consideration without fear of ridicule or retaliation.)

9) At nyde din Kundalini Yoga-rejse! (To enjoy your Kundalini Yoga journey!)

Som KY lærer har man følgende retningslinjer at følge:

Se den traditionelle Code of Excellence.


Oplever du upassende opførsel, må du gerne kontakte:

1) DKY for at få yderligere vejledning kontakt@kundaliniyoga.dk
2) Den Europæiske ansvarlige Amrit Singh amritsingh@epsweb.org
3) Den internationale KY organisation EPS og klage her: https://epsweb.org/

Læs mere om integritet i yoga her.